Izvēlne
Jūsu iepirkumu grozs

Terms & Conditions

Nosacījumi

Piekļūstot https://underwater.lv, turpmāk tekstā "vietne", Jūs piekrītat šī veikala noteikumiem. Šajā tīmekļa vietnē ietvertos materiālus aizsargā piemērojamie autortiesību un preču zīmju likumi.


Piekļūstot vietnei, jūs apstiprināt, ka piekrītat visiem šiem Noteikumiem, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.


Noteikumi ir saistoši visiem Vietnes lietotājiem. https://underwater.lv


patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas un precizējumus šajos Noteikumos, ievietojot attiecīgās izmaiņas Vietnē.


Konfidencialitāte

Veicot pirkumus vai reģistrējoties Vietnē, jums jāievada personas informācija. Šī informācija palīdz https://underwater.lv īstenot pakalpojumu, apstrādāt patērētāju pieprasījumus, piegādāt preces un sniegt atbalstu.


https://underwater.lv nepārdod un neiznomā Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.


https://underwater.lv ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību darbiniekiem. Mēs būsim spiesti izpaust patērētāja personisko informāciju, ja to pieprasa likums.


https://underwater.lv veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju.


Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.


Informācijas precizitāte

Vietnē https://underwater.lv ievietotajos materiālos var būt tehniskas, drukas vai fotogrāfiskas kļūdas. https://underwater.lv negarantē, ka jebkurš vietnes materiāls ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts. Produkta apraksts vietnē ir pēc iespējas precīzāks. Visas publikācijas Vietnē ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. https://underwater.lv patur ekskluzīvas tiesības rediģēt, dzēst vai ievietot jebkādu informāciju Vietnē, izņemt vai ievietot jebkādas preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un iemeslu skaidrojuma.


Produktu apraksti šajā vietnē ir balstīti uz ražotāja sniegtajām specifikācijām vai citur atrodamo informāciju, un tie var atšķirties atkarībā no izmaiņām, modifikācijām vai ražotāja specifikāciju izmaiņām.


Preču informācijas izmaiņu gadījumā https://underwater.lv nevar garantēt, ka Vietne tiks pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu nepieciešamo informāciju.


Intelektuālais īpašums

Visa šajā vietnē pieejamā informācija, dizaini un saturs, tostarp, bet ne tikai preču zīmes, logotipi, pakalpojumu zīmes, teksts, grafikas, pogu ikonas, attēli, datu apkopojumi un programmatūra, to kolekcija un izkārtojums, atrodas vietnē https://underwater . lv, filiāles vai licences devēja īpašums. Mēs nekādā veidā neatļaujam izmantot mūsu preču zīmes bez nepārprotamas rakstiskas atļaujas.


Paziņojumi par autortiesībām

Viss šīs Vietnes saturs ir https://underwater.lv īpašums. tā saturs ir aizliegts. Pārkāpējs saucas pie administratīvās vai kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.


Piegādes pasūtijums

Informācija par klientu iespējām preču piegādei un piegādes izmaksām pieejama preču sadaļā. Piegādes izmaksas var atšķirties atkarībā no piegādes reģiona, piegādes veida un pasūtījuma lieluma, par ko vienojas, veicot pasūtījumu.


Lietotāju pienākumi

Piekļūstot vietnei vai izmantojot to, jums jāpiekrīt šeit izklāstītajiem noteikumiem. Jūs nedrīkstat veikt nekādas izmaiņas vai modifikācijas Vietnē, kā arī nekādā veidā pasliktināt Vietnes darbību vai funkcionālo integritāti. Ja tīši vai nolaidības dēļ pārkāpjat savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, jūs būsiet atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties šāda pārkāpuma rezultātā https://underwater.lv, mūsu partneriem vai licences devējiem.


Saites

https://underwater.lv nav atbildīgs par citu vietņu saturu vai privātuma politiku. Šajā vietnē redzamās saites ir paredzētas tikai ērtībai. Lietotājs izmanto jebkuru šādu saiti uz savu risku.


Modifikācijas

https://underwater.lv var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma savā tīmekļa vietnē pārskatīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šo pakalpojumu noteikumu pašreizējo versiju.


Strīdu izšķiršana

Visi strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar to un nav atrisinātas starp Pusēm sarunu ceļā, tiek nodotas izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Jebkurai pretenzijai jābūt rakstiskai.

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi un mēs izprastu Jūs kā mūsu lapas apmeklētājus. Turpinot lietot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat mūsu mājaslapas lietošanas noteikumiem!